Specialkonsulent, forfatter, coach, foredragsholder, underviser

Jeg har siden jeg fødte mine tvillinger 3 måneder for tidligt i 1992 arbejdet intenst på at samle faglig viden og praktiske erfaringer om børns og unges trivsel og udvikling.

Jeg er drevet af en passion for et bedre liv for børn, unge og deres familier samt voksne for tidligt fødte. Som en del af det, er jeg også meget optaget af at formidle oplysning til fagpersoner baseret på både faglig indsigt og konkrete praktiske handlemuligheder.

Se her en video, hvor jeg fortæller om mit arbejde.

En unik helhedstilgang

Det, som er unikt i mit arbejde, er det absolutte helhedssyn. I mit formidlingsarbejde og min konsulentfunktion tager jeg alle forhold med. Jeg graver dybt under symptomerne for at finde årsagerne til mistrivsel og ubalancer hos børn, unge og voksne. Jeg går grundigt til værks, når jeg afklarer årsagssammenhænge og lægger helhedsorienterede handleplaner i samarbejde med forældrene eller med de voksne klienter.

Jeg sætter mig ind i den enkeltes historie og har gennem årene opbygget en viden og erfaring, der giver mig mulighed for at stille de vigtige og betydningsfulde spørgsmål, der fører til løsninger og fremdrift. Løsningerne og dermed handleplanerne er helt individuelle, og de er baseret på den brede viden om behandlings-/terapimetoder, kost, pædagogik og psykologi, jeg gennem årene har erhvervet mig.

Når jeg holder foredrag, underviser og skriver artikler og bøger, er det ud fra de samme principper: En beskrivelse af symptomer på mistrivsel og ubalancer, en gennemgang af årsagerne og til sidst en anvisning på helt konkrete handlemuligheder for at forebygge og afhjælpe årsagerne.

Mine faglige uddannelser og studier:

 • 2012 efteruddannet i “Mindfulness for børn og unge”, Oslo
 • 2008 uddannet terapeutisk coach, København
 • 1999 uddannet voksenunderviser, Holbæk Seminarium

Siden 1994 selvstudier i praktisk anvendelse af samt forskning og teorier inden for:

 • Sansemotorik
 • Pædiatri
 • Pædiatrisk sygepleje
 • Embryologi (fosterudvikling)
 • Neurologi
 • Psykologi/psykoterapi
 • Spædbarnspsykologi
 • Kost og ernæring
 • Læring/pædagogik/neuropædagogik
 • Samspil og relationelle forhold

Her finder du en emneopdelt liste over litteratur og forskning, som udgør den teoretiske basis for mine studier gennem årene.

 

Udgivelser:

 • “Født for tidligt – en forældrehåndbog” i ny gennemrevideret e-bogs-udgave (2024). Kommer snart …
 • “Præmaturbogen. Et godt liv som barn, ung og voksen” (2021)
 • “Bag symptomerne og ind til barnet”. En guide til viden og muligheder, der går bag om nedsat trivsel og bogstavdiagnoser (2014)
 • “Født for tidligt – i dagtilbud”. Arbejdshæfte (2008)
 • “Born Too Early – Hidden handicaps” (2006)
 • “For tidligt fødte børn – Usynlige senfølger” (2004)
 • “Meget små børn – forældreberetninger” (2000 – medforfatter)
 • “Født for tidligt – en forældrehåndbog” (1998 + rev. 2007)
 • En lang række artikler og pjecer samt indlæg i andres bøger om børn.

Du kan købe de aktuelle bøger i min webshop her på siden, hvor du også finder en række onlineforedrag.

Desuden:

2024                  Udviklet og udbudt uddannelse til Præmaturvejleder i Jylland og på Sjælland 2024/2025

2022                  Lanceret en række online-foredrag om følger af for tidlig fødsel

2022-                 Underviser på Æblebørns online børnesundhedsvejlederuddannelse, præmaturmodul

2020                  Lanceret www.praematurspecialisten.dk og tilhørende Facebook-side

2018                  Overtaget alle Rafael Centerets aktiviteter, som jeg selv havde grundlagt og varetaget. Herefter videreført via www.jonnajepsen.dk

2016                  Modtager af “Nordic Business Award” for bedste tværfaglige center i DK

2013-                 Nedennævnte prisvindende TV-dokumentar vist på TV2 og i en række andre lande

2011                  Udvikler af/projektleder på interventionsprojekt, som dannede grundlag for TV-dokumentaren “Jeg hader ADHD – børn i en diagnosetid”

2011-                 Holdt foredrag og undervist i supplerende emner, der omhandler børn og unge, som ikke trives;

                           “Bag symptomerne og ind til barnet”, “Fra skærmtrold til skovtrold”, “Inklusion som virker i praksis”

2008                  Stiftet Rafael Centeret og påbegyndt funktion som daglig leder og specialkonsulent på det generelle børne-/ungeområde

2000-2003        Formand for Dansk Præmatur Forening

2000                  Stiftet Dansk Præmatur Forening

1999-                 Holdt/holder foredrag og undervist/underviser i emnet “For tidligt fødte børn – Usynlige senfølger” i Danmark og Norge

1998-                 En post i fagpanelet på www.tvillinger.com

1994-2005        Emnerådgiver i forældreforeningerne ”Forældre & Fødsel” og ”Freja” (tvillingeforening)

1994                  Publiceret kronik i ”Ugeskrift for læger” i samarbejde med jordemoder Lea Keiding

1992                  Født tvillinger i uge 27+2