Bag symptomerne
på nedsat trivsel og bogstavdiagnoser
ligger årsager, behov og muligheder


Der har de senere år været et voldsomt boom af børn og unge med bogstavdiagnoser.
Og der er endnu flere børn/unge uden diagnose, der har det rigtig svært.
Både daglig praksis og et interventionsprojekt i to specialklasser har tydeligt vist, hvordan børn i vanskeligheder får det markant bedre, når de bliver set med de udfordringer og stærke sider, de hver især har, og får tilbudt en målrettet og helhedsorienteret intervention.
Denne tilgang er også beskrevet i min bog “Bag symptomerne og ind til barnet”.
Den er udgivet i sampak med en DVD-version af den TV-dokumentar, der følger tre børn igennem projektperioden.

Store positive forandringer på kort tid

Projektet har vist, at på kun fire måneder er det muligt at opnå en 100 % succesrate i forhold til at afhjælpe årsagerne til kraftige reaktioner, lav stresstærskel, hyppige ritualer og manglende konfliktløsningsevne.
Og desuden en meget høj succesrate i forhold til at afhjælpe årsagerne til koncentrationsbesvær, manglende impulskontrol, svækket indlæringsevne, lavt selvværd, manglende selvtillid samt udfordringer i socialt samspil.
I projektet havde lærere, pædagoger og forældre et fælles fokus i hele perioden.

Børnene får nye forudsætninger for trivsel og udvikling

Ved et foredrag eller på en temadag ser vi bag om symptomer og eventuelle diagnoser. Når vi kender årsagerne, har vi nøglen til trivsel, udvikling og dermed en vellykket inklusion.
Via konkrete eksempler og metoder fokuserer vi på, hvordan vi kan give børnene nye forudsætninger for at udvikle nervesystem/hjerne og et afbalanceret følelsesliv. Det har en meget positiv effekt på deres selvopfattelse, adfærd, indlæring og sociale samspil. Hverdagen bliver rarere og nemmere for børnene og alle omkring dem, og der er ikke længere behov for at kompensere eller symptomdæmpe.


Læs her atiklen “For tidligt fødte børn risikerer at blive fejldiagnoseret til skade for deres udvikling”.

Målgrupper:

Forældre, pårørende, ansatte i dagpleje, daginstitution, skole, SFO, fritidsklub, specialtilbud, PPR samt forvaltninger.


Indhold:

  • Tegn og symptomer på forhold, der udfordrer og marginaliserer barnet eller typisk vil kunne påkalde sig en bogstavdiagnose
  • Hvordan kan vi se bag om afvigende adfærd og dermed forstå barnets tilstand og behov?
  • Helhed: Det kropslige, kognitive og følelsesmæssige fundaments samlede indflydelse på barnets trivsel og adfærd
  • Den pædagogiske indsats
  • Betydningen af det fysiske miljø og de nære relationer

Ved foredrag:

belyses årsager til børnenes/de unges nedsatte trivsel, og der gives forslag til konkrete handlemuligheder. Der er tid til dialog/debat.


På kurser og temadage

vil der være tilsvarende oplæg, men her er der mulighed for refleksion og fordybelse. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde og dialog. På kurser arbejdes der i grupper med konstruktive løsningsforslag og fælles perspektivering. Et væsentligt og gennemgående element er relationen mellem teorierne og hverdagen med børnene.

Kompendium fremsendes inden temadag/kursusstart.


Kontakt mig for nærmere aftale om foredrag, temadage og kurser.
Du finder kontaktdata nederst på siden her.