Skoleprojekt: Inklusion som virker i praksis


Interventionsprojekt på Lindevangskolen, Frederiksberg,
med 2 specialklasser i en periode på 4 måneder


Måske har du set TV-dokumentaren Jeg hader ADHD – børn i en diagnosetid”?
Den er baseret på skoleprojektet og viser min helhedsorienterede tilgang til at skabe bedre skoletrivsel for både børn, lærere og pædagoger.
I projektet arbejdede vi i en tværfaglig gruppe med 12 børn i specialklasse.
Der skete meget store positive forandringer med børnene i forløbet.
Der er tale om en ny og gennemgribende indsats til børn i vanskeligheder – uanset om børnene har en diagnose eller ej.

Projektets:

Erfaringerne fra projektet udgør en del af fundamentet for mit 3-dages kursus for skolefolk.
Her bliver lærere og pædagoger klædt på til at gennemføre sansestimulering og kreative processer, og  via rollespil øves der konstruktivt kollegialt samarbejde, lige som forældresamarbejdet kommer i fokus.