Temadag for jordemødre, pædiatere og neonatalsygeplejersker:

Den nødvendige tværfaglighed i forebyggelse af senfølger

En præmaturfødsel kræver noget ekstra af sundhedspersonalet.
Indsigt i og viden om, hvad der kan forårsage senfølger, og hvordan man kan forebygge dem, må optimalt set bygge på en bred tværfaglighed.
Opmærksomheden på at forebygge senfølger starter allerede under svangerskabet. Også umiddelbart efter fødslen og i det efterfølgende behandlingsforløb er der behov for en særlig forebyggende indsats af tværfaglig karakter.
Sansemotorisk stimulering/udvikling, stresspåvirkning og psykologiske forhold er nogle af de områder, der har absolut størst indflydelse på børnenes trivsel og udvikling. Det gælder både i de første levemåneder og på på den lange bane.
Temadagen er baseret på mine 25 års praktiske erfaringer med og indsigter i forebyggelse og afhjælpning af senfølger.
Dagen er bygget op over følgende undertemaer:

Forebyggelse under svangerskabet
Nogle af de hyppigste årsager til for tidlig fødsel er stress, infektioner, forkortet livmoderhals, nedsat forsyning af ernæring fra moderkagen, flerfoldsgraviditet og høj fødealder.
Der er forskellige fødevarer, som øger risikoen for præmatur fødsel, lige som der er fødevarer og kosttilskud, der kan reducere risikoen.
Og når den gravide skal hvile/aflaste meget, hæmmes barnets balanceudvikling – hvad betyder det på sigt?

Forløbet ved en for tidlig fødsel
Fødselsforløbet har stor betydning i relation til eventuelle senfølger af præmaturitet;
Hvad kan være konsekvenserne af fx sectio, epiduralblokade, at blive taget hurtigt ud, at stå længe i bækkenet, at få drejet hovedet til siden i fødselsøjeblikket samt at blive taget væk fra sin mor med det samme og blive udsat for undersøgelse og behandling i et til tider akut miljø?
Hvad kan det medføre, når kranienerver kommer i klemme og kranieknogler forskubbes? Og hvordan undgås det?

Fødsel ved sectio
Et stort antal for tidligt fødte børn kommer til verden via kejsersnit.
Hvad betyder det for barnets udvikling, når kejsersnit medfører et chok i hele barnets system, fordi nervesystemet vækkes pludseligt uden en forudgående udvidelsesproces?
Hvordan påvirker det barnets immunforsvar?
Hvilken effekt har det på barnet, at mor ikke selv producerer oxytocin?

Når barnet adskilles fra sin mor
Hvilke langsigtede konsekvenser kan det have, når der er en tidlig og længerevarende adskillelse mellem mor og barn umiddelbart efter en for tidlig fødsel?

Når barnets traumatiseres
Meget for tidligt fødte børn kan belastes følelsesmæssigt allerede i fosterperioden, hvis forholdene ikke er gunstige. Og de kan traumatiseres af en svær fødsel samt af indgreb i efterfødselsforløbet.
Hvordan påvirker tidlige traumatiske oplevelser barnet på kort og langt sigt?

Min baggrund

Jeg har i en årrække arbejdet med at formidle kompleks viden til forskellige målgrupper i det private erhvervsliv og har uddannet mig til voksenunderviser og terapeutisk coach.
De seneste 25 år har jeg som forfatter, foredragsholder, underviser og specialkonsulent arbejdet med især børn/unge og deres forældre, men også voksne for tidligt fødte.
Jeg har desuden undervist og samarbejdet med samtlige relevante faggrupper.
I alle årene har jeg fordybet mig i sammenhænge mellem omstændighederne ved en for tidlig fødsel og de følger, vi typisk ser.
Jeg har et solidt teoretisk tværfagligt fundament, og mine mange års praktiske erfaring har en stor tyngde.
Se evt. mere her.

Praktisk info

Regi: Jeg kan bookes til at holde temadag eller gå-hjem-møde for grupper af jordemødre, pædiatere, neonatalsygeplejersker samt studerende på sundhedsfaglige uddannelser i alle regier.
Max antal deltagere på temadage: 23.
Kontakt for nærmere aftale: Telefon 5070 3010. Mail: mail@jonnajepsen.dk