Temadag for jordemødre

En præmaturfødsel kræver noget ekstra af jordemoderen.
Der er brug for en særlig indsigt og viden om, hvad der kan forårsage senfølger, og hvordan man kan forebygge dem.
Opmærksomheden på at forebygge senfølger starter allerede under svangerskabet, hvor der naturligvis også vil være fokus på at forebygge for tidlig fødsel. Også umiddelbart efter fødslen er der behov for særlig viden om indsats og forebyggelse.

 

Dagens temaer

Under svangerskabet
De hyppigste årsager til for tidlig fødsel er relevante at kende for at være i stand til at forebygge. Det er fx stress, infektioner, flerfoldsgraviditeter og høj alder.
Der er forskellige fødevarer, som øger risikoen for præmatur fødsel, lige som der er fødevarer og kosttilskud, der kan reducere risikoen.
Når den gravide skal hvile/aflaste meget, hæmmes barnets balanceudvikling – hvad betyder det på sigt?
De hyppigste årsager til for tidlig fødsel er relevante at kende for at være i stand til at forebygge.

Forløbet ved en for tidlig fødsel
Fødselsforløbet har stor betydning i relation til eventuelle senfølger af præmaturitet;
Hvad betyder fx kejsersnit, epiduralblokade, at blive taget hurtigt ud, at stå længe i bækkenet, at få drejet hovedet til siden i fødselsøjeblikket samt at blive taget væk fra sin mor med det samme og blive udsat for undersøgelse og behandling i et til tider akut miljø?
Hvad kan det medføre, når kranienerver kommer i klemme og kranieknogler forskubbes? Og hvordan undgås det?

Fødsel ved kejsersnit
Et stort antal for tidligt fødte børn kommer til verden via kejsersnit.
Hvad betyder det for barnets udvikling, når kejsersnit medfører et chok i hele barnets system, fordi nervesystemet vækkes pludseligt uden en forudgående udvidelsesproces?
Hvordan påvirker det barnets immunforsvar?
Hvilken effekt har det på barnet, at mor ikke selv producerer oxytocin?

Når barnet adskilles fra sin mor
Hvilke langsigtede konsekvenser kan det have, når der er en tidlig og længerevarende adskillelse mellem mor og barn umiddelbart efter en for tidlig fødsel?

Når barnets traumatiseres
Meget for tidligt fødte børn kan belastes følelsesmæssigt allerede i fosterperioden, hvis forholdene ikke er gunstige. Og de kan traumatiseres af en svær fødsel samt af indgreb i efterfødselsforløbet.
Hvordan påvirker tidlige traumatiske oplevelser barnet på kort og langt sigt?


Min baggrund

Jeg er uddannet voksenunderviser og terapeutisk coach og har som forfatter, foredragsholder, underviser og specialkonsulent arbejdet med børn og unge i over 25 år.
Jeg har i alle årene fordybet mig i sammenhænge mellem omstændighederne ved en for tidlig fødsel og de følger, vi typisk ser.
Jeg har et solidt teoretisk tværfagligt fundament, og mine mange års praktiske erfaring har en stor tyngde.
Se evt. mere her.


Praktisk info

Regi: Jeg kan bookes til at holde temadagen for grupper af jordemødre og jordemoderstuderende i alle regier.
Max antal deltagere: 23.
Kontakt for nærmere aftale: Telefon 5070 3010. Mail: mail@jonnajepsen.dk