Sådan hjælper jeg dig til god trivsel, glæde og positiv udvikling


Jeg går bag symptomerne og bygger hjerne, nervesystem og følelsesliv op
Er du voksen for tidligt født, og trives du ikke optimalt, kan det med meget stor sandsynlighed relateres til din tidlige historie. Der kan være tale om fx ugunstigt miljø i fostertilstanden, en svær fødsel (kop, kejsersnit, langvarig véproces, lav Apgar m.m.), et behandlingskrævende og stressfuldt efterfødselsforløb, tidlig adskillelse fra dine forældre samt efterfølgende hospitalisering.
Der kan også være andre faktorer, som forstærker de tidlige neurologiske og følelsesmæssige belastninger.  Fx adoption og ugunstige forhold i hverdagen.
Sådanne belastende omstændigheder i livets tidlige fase kan være starten på en negativ spiral med nedsat trivsel og symptomer som beskrevet her.
Uden den nødvendige indsats kan spiralen fortsætte, og det vil betyde nedsat livskvalitet i det voksne liv.
Men det er muligt at restituere nervesystem og følelsesliv og opnå et harmonisk liv med god livskvalitet.
Sammen går vi bag om symptomerne og finder der årsagerne til dine udfordringer. Når vi kender årsagerne, har vi nøglen til den rette helhedsorienterede indsats, og vi kan sammen bryde den negative spiral og skabe varige positive forandringer.

Positiv udvikling og god trivsel
For at opnå en positiv udvikling og god trivsel hos dig som tidligt født voksen har jeg fokus på helt essentielle områder som:

  • fysisk stimulering og påvirkning af nervesystem og hjerneudvikling
  • konkret støtte til at skabe struktur i hverdagen
  • guidning til egenomsorg og til at finde glæde og ro indeni
  • terapeutisk støtte til følelsesbearbejdning

Den helhedsorienterede indsats skaber nye nervebaner i hjernen, ro i krop og nervesystem, optimerede organfunktioner, lindring af følelsesmæssige belastninger samt nye positive følelsesmæssige erfaringer.
Det bliver nemmere for dig at være i livet. Din indre trivsel optimeres, og samspillet med andre kommer til at fungere bedre. Dit selvværd og din selvtillid øges – en positiv spiral er påbegyndt.
Det er min erfaring, at stort set alle dysfunktioner og ubalancer kan bedres.

Læs her om proceduren

Læs her hvad andre klienter siger

Læs her om min tilgang og hvorfor du kan have glæde af indsatsen

Læs her om visitation og tilskud