Sådan hjælper jeg dit barn og hele familien til god trivsel, glæde og positiv udvikling


Jeg går bag symptomerne og bygger hjerne, nervesystem og følelsesliv op

Nedsat trivsel hos et for tidligt født barn eller ungt menneske kan i rigtig mange tilfælde relateres til den tidlige historie. Der kan være tale om fx ugunstigt miljø i fostertilstanden, en svær fødsel (kop, kejsersnit, langvarig véproces, lav Apgar m.m.), et behandlingskrævende og stressfuldt efterfødselsforløb, tidlig adskillelse fra forældrene samt efterfølgende hospitalisering.
Der kan også være andre faktorer, som forstærker de tidlige neurologiske og følelsesmæssige belastninger.  Fx adoption og ugunstige forhold i hverdagen.
Sådanne belastende omstændigheder i barnets liv kan være starten på en negativ spiral med nedsat trivsel og symptomer som beskrevet her.
Uden den nødvendige indsats kan spiralen fortsætte, og det vil betyde nedsat livskvalitet, både for dit barn og hele familien.
Nogle børn og unge får en bogstavdiagnose som fx ADD, ADHD eller GUA, andre gør ikke.
Diagnose eller ej – det er muligt at forebygge og behandle ubalancerne og opnå et harmonisk liv med god livskvalitet.
Jeg går bag om symptomerne og finder der årsagerne til børnenes/de unges udfordringer. Når vi kender årsagerne, har vi nøglen til den rette helhedsorienterede indsats for dit barn og hele familien, og vi kan sammen bryde den negative spiral og skabe varige positive forandringer.


Positiv udvikling og god trivsel

For at opnå en positiv udvikling og god trivsel hos et for tidligt født barn eller ungt menneske har jeg fokus på helt essentielle områder som:

  • fysisk stimulering og påvirkning af nervesystem og hjerneudvikling
  • hjælp til et velafbalanceret spise- og søvnmønster samt styrket immunforsvar
  • hjælp til at finde ro indeni
  • gode rammer for og terapeutisk støtte til følelsesbearbejdning
  • en kærlig, anerkendende og struktureret tilgang til børnene/de unge

Den helhedsorienterede indsats skaber nye nervebaner i hjernen, ro i krop og nervesystem, optimerede organfunktioner, lindring af følelsesmæssige belastninger samt nye positive følelsesmæssige erfaringer.
Det bliver nemmere for barnet/den unge at være og at lære. Den indre trivsel optimeres, og samspillet kommer til at fungere bedre. Selvværd og selvtillid øges – en positiv spiral er påbegyndt.
Det er min erfaring, at stort set alle dysfunktioner og ubalancer kan bedres.


Læs her om forløb og priser

Læs her hvad andre forældre siger

Læs her om min tilgang og hvorfor I kan have glæde af indsatsen

Læs her om visitation og tilskud

Læs her om vejledning og formidling til fagfolk omkring dit barn

Find her links til nyttige websites