Sådan hjælper jeg dit barn og hele familien til god trivsel, glæde og positiv udvikling


Vi ser bag symptomerne og bygger hjerne, nervesystem og følelsesliv op

Nedsat trivsel og hæmmet udvikling hos et for tidligt født barn eller ungt menneske kan for en stor del relateres til den tidlige historie.
Det er klart, at også det daglige miljø i og uden for hjemmet spiller en stor rolle.
Det er muligt at forebygge/afhjælpe ubalancerne og opnå et harmonisk liv med god livskvalitet.
Jeg går bag om symptomerne og finder der årsagerne til barnets/den unges udfordringer. Når vi kender årsagerne, har vi nøglen til den rette helhedsorienterede indsats for dit barn og hele familien, og vi kan sammen bryde den negative spiral og skabe varige positive forandringer.

Positiv udvikling og god trivsel

Den helhedsorienterede indsats skaber nye nervebaner i hjernen, ro i krop og nervesystem, optimerede organfunktioner, øgede forudsætninger for kognitiv udvikling og indlæring, lindring af følelsesmæssige belastninger samt nye positive følelsesmæssige erfaringer.
Det bliver nemmere for barnet/den unge at være og at lære. Den indre trivsel optimeres, og samspillet kommer til at fungere bedre. Selvværd og selvtillid øges – en positiv spiral er påbegyndt.
Det er min erfaring, at stort set alle dysfunktioner og ubalancer kan bedres.