Er du forælder til et barn eller en ung,
som er for tidligt født og ikke trives helt godt?

Har han eller hun fx:

 • Hypersensitivitet
 • Nemt ved at blive overstimuleret og stresset
 • Uro i kroppen
 • En grundlæggende utryghed/ængstelighed
 • Angst
 • Søvnproblemer
 • Problemer med spisning
 • Ubalancer i mave/tarm
 • Svækket immunforsvar
 • Koncentrations- og opmærksomhedsbesvær
 • Højt eller lavt aktivitetsniveau
 • Svært ved at foretage skift mellem aktiviteter
 • Kraftige reaktioner eller indadvendthed
 • Udfordringer med at samarbejde
 • Svært ved at styre sine impulser
 • Problemer i samspil med andre børn
 • Svært ved at finde forståelse for sine behov i pasningstilbud/skole
 • Lavt selvværd og/eller svækket selvtillid
 • Svært ved at finde glæde
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Skolevægring

… eller problemer med andre af de funktionsområder, der er beskrevet under fanen “Symptomer på følger af for tidlig fødsel”.
Oplever du, at dit barn kun får det sværere og sværere, jo ældre det bliver og jo større krav, der bliver stillet?
Og er du bange for, at den negative spiral vil fortsætte og få en negativ indvirkning på det sociale samspil og skolegang/uddannelse/jobmuligheder?
Måske har du prøvet meget for at hjælpe dit barn eller din teenager til en bedre trivsel, men uden resultat?
Det gør ondt og er fortvivlende. Men der
er mulighed for at komme barnet/den unge til undsætning!


Jeg kan hjælpe med at forebygge og afhjælpe udfordringerne

Jeg har selv gået vejen med mine tvillinger, der er født i uge 27+2 i 1992.
Ud over den personlige erfaring på området har jeg arbejdet professionelt med at afhjælpe følger af for tidlig fødsel siden midten af 1990’erne.
Jeg lytter aktivt og indlevende, taler hele historien og situationen igennem med jer, påpeger årsagerne til barnets/den unges udfordringer og lægger sammen med jer en konkret handleplan, som vi gennemfører trin for trin. Indsatsen vil typisk bestå i at:

Styrke dit barns nervesystem og hjerneudvikling, grundlæggende via sansestimulering, manuel terapi og kostfokus. Vi supplerer med andre indsatser efter behov. Det kan fx være synstræning, lydbehandling eller homøopati.

Afbalancere dit barns følelsesliv til et godt selvværd, en fin selvtillid og en større tryghed.
Det gør vi dels via vejledning i pædagogik og positivt samspil, dels via følelsesforløsende terapi, alt efter behov.

Optimere dit barns fysiske tilstand, når barnet har spisevanskeligheder, svækket immunforsvar, mave-tarmbesvær eller andet, hvor de fysiske aspekter spiller en central rolle.God trivsel og p
ositiv udvikling

Den helhedsorienterede indsats skaber nye nervebaner i hjernen, ro i krop og nervesystem, optimerede organfunktioner, øgede forudsætninger for kognitiv udvikling og indlæring, lindring af følelsesmæssige belastninger samt nye positive følelsesmæssige erfaringer.
Dit barn eller din teenager vil gradvist få det bedre og bedre. De positive forandringer, vi sammen kan opnå, er både markante og varige og giver de bedste forudsætninger for indlæring.
Det bliver nemmere for barnet/den unge at være og at lære. Den indre trivsel optimeres, og samspillet kommer til at fungere bedre. Selvværd og selvtillid øges – en positiv spiral er påbegyndt.
Det er min erfaring, at stort set alle dysfunktioner og ubalancer kan bedres.

Læs her om ydelser og priser
Læs her hvad andre forældre siger
Læs her om min tilgang og hvorfor I kan have glæde af indsatsen
Læs her om visitation og tilskud
Læs her om vejledning og formidling til fagfolk omkring dit barn
Find her links til nyttige websitesMetodernes effekt er dokumenteret

Læs her om dokumentationen i form af interventionsprojekt med ekstraordinært gode resultater samt en spørgeskemaundersøgelse.
Spørgeskemaundersøgelsen er udelukkende baseret på besvarelser fra præmaturforældre.
Interventionsprojektets deltagere var børn, der ikke alle var født for tidligt, men som havde ubalancer i følelsesliv og nervesystem/hjerne af andre årsager. Indsats og effekt er den samme.