Er du voksen og for tidligt født?

Og oplever du udfordringer, som du har brug for hjælp til?


Det kan fx være:

 • Koncentrations- og opmærksomhedbesvær
 • Høj grad af sensitivitet
 • Et rigt indre liv, som du ikke deler med ret mange
 • Uro i kroppen
 • Højt eller lavt aktivitetsniveau
 • Et behov for at være forberedt på, hvad der skal ske
 • Udfordringer med at være i store forsamlinger
 • Nemt ved at blive overstimuleret og stresset
 • En grundlæggende bekymring og /eller utryghed
 • Svært ved at finde forståelse for din tilstand og dine behov i dine omgivelser
 • Lavt selvværd og/eller svækket selvtillid
 • Svært ved at finde glæde
 • Udfordringer med korttidshukommelsen
 • Svært ved at skabe et overblik og at strukturere opgaver
 • Svært at få startet på en aktivitet eller opgave
 • Svært ved at gennemføre en uddannelse
 • En vane med at dygtiggøre dig og præstere ekstraordinært
 • En historik med mange jobs
 • Søvnproblemer

… eller problemer med andre af de funktionsområder, der er beskrevet under fanen “Symptomer på senfølger”?
Oplever du, at livet ikke bliver nemmere, selv om du bliver ældre?
Måske har du prøvet meget for at få det bedre, men uden resultat?
Det gør ondt og er fortvivlende. Men der 
er mulighed for at komme senfølgerne til livs!


Sammen kan vi  afhjælpe udfordringerne

Jeg lytter aktivt og indlevende til din historie, din situation og dine bekymringer, taler det hele igennem med dig, påpeger årsagerne til dine udfordringer og lægger sammen med dig en konkret handleplan, som vi gennemfører trin for trin.

Indsatsen vil typisk bestå i at:
 • Optimere de daglige rammer i og uden for hjemmet via justeringer og ændringer i vaner og betingelser.
 • Styrke dit nervesystem og din hjerneudvikling via sansestimulering, manuel terapi og kostfokus. I nogle tilfælde, når der er tale om specifikke kognitive udfordringer, vil vi supplere handleplanen med synstræning og/eller lydbehandling.
 • Afbalancere dit følelsesliv til et godt selvværd og en fin selvtillid via psykoterapeutiske metoder, der tager udgangspunkt i at forløse de traumer, der er lagret i dit ubevidste sind.

Du vil gradvist få det bedre og bedre. De positive forandringer, vi sammen kan opnå, er både markante og varige og giver de bedste forudsætninger for et godt voksenliv.


Her kan du læse mere om, hvad jeg kan hjælpe dig med, og hvordan et forløb foregår.


Jeg har rigtig gode erfaringer med at hjælpe voksne for tidligt fødte til et godt liv.
Og jeg er selv mor til voksne ekstremt tidligt fødte tvillinger.