Mange børn har svært ved at være i skolen

Inklusion kræver total nytænkning af skolestrukturen


Flere og flere børn falder ud af skolesystemet, fordi de belastes voldsomt at krav og strukturer i folkeskolereformens inklusionspraksis. Men vi kan løse den meget belastede og alvorlige situation i den danske folkeskole, når vi tænker i nye baner og i helheder.
I mit daglige arbejde med familier ser jeg, hvordan flere og flere børn må kapitulere over for skolen. De stresses og udtrættes af lange dage med for få voksne, mange skift og manglende struktur.
De konstante indtryk og krav fra en turbulent verden med et rasende højt stimuleringsniveau – både i skole og fritid – stresser et barns nervesystem. Det skaber en indre uro, som påvirker opmærksomhed, koncentration og arbejdshukommelse.
Noget af det allervigtigste: følelsen af tryghed og en oplevelse af at blive mødt, set, rummet og støttet af de voksne, kan sjældent tilgodeses i nødvendigt omfang i skolelivet. Dels fordi der mangler ressourcer til den tætte kontakt og dialog, dels fordi en del lærere og pædagoger mangler tilstrækkelig indsigt/uddannelse i passende pædagogisk-psykologisk praksis.
For at få den gode inklusionstanke til at fungere i praksis, må vi nytænke hele skolestrukturen ud fra et helhedsperspektiv.

Læs hele artiklen, hvis du vil se mine helt konkrete forslag til en ny og forbedret folkeskole. Er du forælder, kan du måske finde inspiration til samarbejdet med dit barns skole.