Behandling og beskyttelse af dine personlige oplysninger

Dine personlige data opgivet i forbindelse med et forløb hos mig er beskyttet i henhold til Persondataforordningen i EU (GDPR).
Forordningen betyder primært, at du altid har ret til at bestemme over dine egne data og håndteringen af dem.

De data, der registreres og opbevares
I basisskemaerne ovenfor kan du se hvilke oplysninger, jeg registrerer, når vi indgår aftale om et forløb for dit barn/din familie.
Der kan desuden være behov for, at jeg i forløbet beder dig markere punkter i et dokument omhandlende dit barns samsyn og auditive sprogforståelse. I så fald vil jeg også opbevare disse data.
Endelig kan det vise sig at være både nyttigt og nødvendigt, at jeg får indsigt i testrapporter, pædagogiske profiler/udtalelser og skrivelser fra kommune og region. Disse data vil jeg ligeledes opbevare.
Registrering og opbevaring vil altid ske med dit samtykke.

Sådan håndterer og opbevarer jeg dine opgivne data, når du/dit barn er i et forløb hos mig
Jeg opbevarer dine data i elektronisk format, og det er udelukkende mig, der har adgang til dem. Afleverer eller fremsender du fysiske dokumenter med data, opbevares de i en aflåst boks, som kun jeg har nøgle til.
Jeg har tavshedspligt og må kun dele mundtligt eller skriftligt afgivne informationer med dit samtykke. Da jeg arbejder tværfagligt, og et indsatsforløb hos mig består af et samarbejde med behandlere og terapeuter, som jeg henviser til, er der behov for udveksling af oplysninger til gavn for dig, dit barn og din familie. Til dette formål bruger jeg en samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæring
Når vi aftaler en tid for den udredende samtale, mailer jeg dig en samtykkeerklæring, som jeg beder dig maile retur med navn og dato for afgivet samtykke.
Erklæringen sikrer et professionelt samarbejde mellem de involverede parter, dvs. mellem mig og de behandlere/terapeuter, jeg henviser til i den specifikke handleplan, vi bliver enige om ved den udredende samtale.

Så længe opbevarer jeg dine data, når du har været i et forløb hos mig
Jeg registrerer og opbevarer dine data i 2 år, efter vi har afsluttet et forløb. Derefter slettes de, med mindre der efter denne periode består et aktivt kundeforhold, hvor det kan være i din interesse, at jeg har kendskab til og opbevarer dine data.

Når du køber produkter i webshoppen
Køber du produkter fra webshoppen her på siden, får jeg oplysninger om købers navn, adresse, mailadresse samt hvilke varer, der er købt. Disse oplysninger gives ikke videre til 3. part, og det er kun mig, der har adgang til dem.
Sidens webhost har en Databehandlingsaftale, der sikrer, at alle persondata i systemet behandles i henhold til GDRP. Oplysningerne transmitteres krypteret.

Når du abonnerer på mit nyhedsbrev
Jeg registrerer dit navn og din mailadresse på min liste over modtagere af nyhedsmails.
Jeg bruger kun din mailadresse til at sende dig nyhedsmails og giver den ikke videre til 3. part.
Du har til en hver tid mulighed for at afmelde dig ved at sende en mail til mig med teksten ”Afmeld nyhedsbrev”.
Når du afmelder dig nyhedsbrevet, sletter jeg dit navn og din mailadresse fra listen.

Du har disse rettigheder i forhold til at få både indsigt i, udleveret og slettet dine data
Du har til en hver tid ret til at få oplyst, hvilke af dine personlige data jeg har registreret og opbevarer. Du har også ret til dels at få udleveret, dels at få slettet både dele af og samtlige data med øjeblikkelig virkning. Det kan ske ved, at du sender mig en mail. Er der tale om fysiske dokumenter, som du ønsker slettet, vil de blive destrueret (brændt).
Du har desuden ret til at tilbagekalde dit samtykke. Dette vil dog ikke påvirke lovligheden af den dokumentbehandling, som jeg har foretaget inden tilbagekaldelsen.
Jeg arbejder med en høj etik og moral, og jeg er meget bevidst om at passe forsvarligt på alle persondata.
Skulle du alligevel opleve, at dine data misbruges, kan du klage til Datatilsynet.