Når barnets hverdag i dagtilbud eller skole er udfordrende

Jeg oplever temmelig tit, at et barn ikke trives i sit dagtilbud eller sin skole. De senere år har jeg set markant flere børn med skolevægring.
I de situationer vil vi afklare, om der er basis for professionel vejledning til dagtilbud eller skole. Er det tilfældet, tager jeg udgangspunkt i barnets behov på baggrund af den for tidlige fødsel og giver meget konkrete forslag til daglig struktur og tilgang.
Vejledningen vil være en del af et samlet forløb ud fra en af de modeller, jeg har beskrevet herover.
Ønsker jeres barns institution eller skole ikke specialpædagogisk vejledning med afsæt i følgerne af den for tidlige fødsel, vil jeg vejlede og støtte jer i muligheder for og beslutninger om institutions- eller skoleskift.