Tværfagligt kursus for sagsbehandlere, teamledere, PPR-ansatte, lærere, speciallærere, skoleledere, pædagoger, pædagogisk ledere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Få værdifuld viden om for tidligt fødte børn


 

I Danmark fødes der årligt over 4.000 børn før graviditetsuge 37 – det er ca. 7 % af alle børn. De for tidligt fødte børn må ofte slås med senfølger som utryghed, psykisk og følelsesmæssig skrøbelighed, angst, separationsangst, lavt selvværd, manglende selvtillid, samspilsproblemer samt sanseintegrationsproblemer og ofte også udfordringer med syn og/eller lydopfattelse og deraf følgende indlæringsvanskeligheder. I småbarnsalderen desuden svækket immunforsvar, ustabilt søvnmønster og spiseproblemer. 25 % af de meget for tidligt fødte børn er i risiko for at få en psykiatrisk diagnose før eller i ungdomsårene, hvis de ikke tidligt får hjælp til at restituere nervesystem og følelsesliv. Hos fuldbårne børn er risikoen 7 %.

Har du jævnligt med for tidligt fødte børn at gøre? Og kan du være i tvivl om deres behov?
Så har du her chancen for at få værdifuld indsigt.
På temadagen får du viden om, hvordan en for tidlig start på livet påvirker den fysiske, neurologiske og emotionelle udvikling hos børn. Du får et overblik over de typiske senfølger, og ikke mindst sætter vi fokus på, hvordan det er muligt at afhjælpe dem. Vi ser på, hvordan nervesystem/hjerne, fysik og følelsesliv kan restitueres ud fra et helhedsperspektiv. I det ligger bl.a. elementer som sansestimulering, kost, traumeforløsning samt pædagogik og samspil, herunder forældrevejledning. Den helhedsorienterede indsats giver børnene nye forudsætninger for at trives, udvikle sig, indlære og danne sociale relationer. En negativ spiral vendes til en positiv.

Du får:

  • Vigtig og nyttig baggrundsviden om betydningen af den for tidlige start på livet
  • Anbefalinger til et fysisk og psykisk befordrende miljø
  • Konkrete pædagogiske og sansemotoriske anvisninger
  • Indsigt i, hvordan behovet for langvarig specialindsats kan reduceres via interventionsmuligheder, der afhjælper grundlæggende ubalancer og skaber neurologisk og emotionel udvikling og restituering
  • Indblik i basis for et godt forældresamarbejde
  • Gode forudsætninger for at forstå og imødekomme børnenes/familiernes behov og dermed større tryghed og en følelse af mestring i arbejdet

Kontakt mig for nærmere info og aftale om et 1- eller 2-dages kursus på din arbejdsplads (kontaktdata nederst på siden).


Læs her hvad tidligere kursister siger.


Præmaturbogen – Et godt liv som barn, ung og voksen
Bogen, som jeg fik udgivet i efteråret 2021, kan indgå i aftalen, så alle deltagere får udleveret et eksemplar  på dagen.
Den er den hidtil mest omfattende bog på præmaturområdet, og den har fået meget flotte anmeldelser.