Kan man forebygge senfølger af for tidlig fødsel?

Jeg forstår godt, at det kan være svært og nedslående at læse om den tidlige påvirknings langsigtede effekt på for tidligt fødte børns trivsel og udvikling.
Især hvis man ikke umiddelbart kan se symptomer på ubalancer hos sit lille barn.
MEN for at kunne forebygge følger må vi kende og erkende betingelserne.

Det har altid været lidt af et dilemma at formidle information om senfølger af for tidlig fødsel. Generelt er det sådan, at forældre til lidt større børn har meget brug for det, mens forældre til småbørn kan skræmmes af det.
Men da det både er muligt og rigtig vigtigt at forebygge senfølger, vil jeg meget gerne tage brodden af de bekymringstanker, der kan være hos jer, der er småbørnsforældre.
I artiklen her beskriver jeg, hvad man med fordel kan være opmærksom på fra starten. Ikke med bekymring, men med rolig iagttagelse vel vidende, at der er noget at gøre, hvis man får øje på ubalancer. Tidlig afdækning og indsats vil forhindre små ubalancer i at vokse sig store.

Vi vil bare gerne være en helt almindelig familie
Efter den barske tid på neonatalafdelingen og den hårde start på forældreskabet ønsker man ganske naturligt at være en helt almindelig familie med et helt almindeligt barn. Derfor vil mange typisk fokusere på den positive udvikling, der hele tiden sker på trods af, at den er forsinket og i mange tilfælde stadig er mangelfuld. Med andre ord: Man sætter barren lavt og håber, barnet indhenter resten af sig selv.
Det er også rigtigt, at barnet indhenter noget af det i sin naturlige aldersbetingede udvikling. Men bare ikke det hele, hvis barnet er født mere end 5-6 uger for tidligt. Man kan dog ikke vurdere det ud fra fødselsugen alene – barnets historie skal altid tages med i vurderingen.
Min baggrund for at skrive artiklen her er den omfattende teoretiske og praktiske indsigt, jeg har samlet i mit professionelle virke siden 1994 og i mit private liv som mor til tvillinger født i uge 27+2 i 1992.


Læs hele artiklen her.
Og du er meget velkommen til at booke en tid, hvis du har brug for individuel sparring og vejledning.