Helhedsorienteret indsats hjælper børn bedst

Illustrationen viser uddrag af en overskuelig og informativ artikel, som har været bragt i Sund Forskning.


Artiklen indledes med:
“Voldsomt mange børn og unge henvises til psykologisk og psykiatrisk udredning, fordi de har vanskeligheder i form af koncentrationsbesvær, uro, hyperaktivitet, impulsstyring, depressiv tilstand, angst, indesluttethed, lavt selvværd og samspilsproblemer. Kan vi måske begynde at se barnet i et andet perspektiv ved at kigge mere på årsagerne end på symptomerne?

Når vi kender årsagerne, har vi mulighed for at korrigere og restituere på optimal vis.
Dels har børn meget ofte brug for en behandlingsmæssig, terapeutisk og kostfokuseret indsats, dels spiller adfærden hos børnenes betydningsfulde voksne en meget væsentlig rolle.
For at sikre en god og sund trivsel og udvikling hos et barn må vi afkode tilstanden i barnets nervesystem og følelsesliv og derudfra tilrettelægge en restituerende indsats. Og vi må nøje vurdere vores egen adfærd og dens påvirkning på barnet”.

Her kan du læse hele artiklen.