Gode konkrete råd til at håndtere et udadreagerende barn

Tit er det sådan, at de børn, som virkelig har brug for faste rammer og grænser, ikke møder dem.
Når de reagerer kraftigt på grænsesætning, kan man som voksen fristes til at være eftergivende for at undgå konfliktfyldte situationer.
Men det puster ild til bålet på den lange bane.
Jo mindre faste grænser, jo mere grænsesøgende vil barnet være. Det bliver en negativ og selvforstærkende spiral. Barnet får måske både i institution, skole og hjem lov til at bestemme, hvad det skal foretage sig hvornår, hvad det skal spise osv. Hverdagen bliver styret af, hvad barnet spontant selv vil, i stedet for hvad der i virkeligheden er bedst for det.
Er barnet impulsstyret, ved det, hvad det har lyst til, men ikke, hvad det har brug for.
Denne situation kan også skabe en konflikt mellem hjem og institution eller skole. Den ene part kan mene, at den anden agerer uhensigtsmæssigt og omvendt.
Det handler om at se, møde og forstå barnet. Finde ind til de følelser og behov, der ligger bag barnets adfærd. Der er altid en positiv intention bag enhver handling og reaktion.


Læs hele artiklen her og få en kort og præcis vejledning til, hvordan du i 4 trin kan håndtere barnets reaktion, og hvordan du overordnet og på sigt bryder den negative spiral, så barnet ikke længere har behov for at reagere så kraftigt.