Hvordan skal jeg håndtere
mit aggressive og kravafvisende barn?


Det kan være en stor udfordring at have et barn, der bliver mere og mere aggressivt i sin adfærd. Det kræver samarbejde og indsats på flere områder at afhjælpe årsagerne til den adfærd, man ser.
Jeg har ind imellem forældre, der har prøvet så meget, at de bliver i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er noget, der virker, når deres barn ikke trives. Det er ofte i forhold til børn, der har en aggressiv og kravafvisende adfærd.
Når man som forælder ikke har troen, er det vanvittig svært at gennemføre de ændringer og tiltag, der skal til for at ændre situationen.
Men der er noget, der virker! Det har jeg mange års erfaring for.

Der er ikke én indsats, som i sig selv på kort tid kan ændre radikalt på situationen – det er flere indsatsområder og samspillet mellem dem, der giver resultater. Og det kræver tid, tålmodighed og ihærdig indsats.
For at barnet skal komme i indre balance og adfærden som følge deraf ændres, er der altså flere områder, der skal arbejdes intensivt på.

Læs her hvad der skal til.