Foredrag/kurser for forældre til præmature skolebørn

Det er anderledes at være forælder til et eller flere for tidligt fødte børn. Og det kan være svært at finde forståelse og accept i omgivelserne.
Deltagerne vil ved et foredrag eller på et kursus møde sig selv i genkendelsen af de beskrivelser, de får af det særlige forældreskab. De vil få indsigt i årsagssammenhænge, og ikke mindst vil de få et væld af konkrete råd.
På kurset veksler vi mellem informative oplæg, plenumdialog og udveksling af erfaringer.
Foredragets/kursets formål er, at deltagerne får indsigt i årsagerne til deres barns udfordringer, redskaber til at afhjælpe dem og støtte til at formidle viden til primære personer omkring deres barn. Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, deltagerne oplever i hverdagen.

De temaer, vi fokuserer på:

 • Sansemotorik og kropslighed
 • Opmærksomhed, koncentration, hukommelse, kontakt
 • Barnets reaktioner og hvordan du håndterer dem
 • Grundlæggende pædagogik og samspil
 • Barnets følelsesliv; separationsangst, ængstelse, traumer, mareridt, tilbageholdenhed, vrede, frustrationer m.m.
 • Hvordan påvirker senfølgerne familielivet?
 • Hvordan kan du formidle viden om dit barns tilstand og behov til omgivelserne/fagpersoner?

Her finder du kursusbeskrivelsen i pdf-format.

Ønsker du at arrangere et kursus?

Kontakt mig, hvis du som fagperson eller på vegne af en forening/organisation gerne vil arrangere et kursus. Du finder kontaktdata nederst på siden her.
Har du særlige ønsker, tilpasser jeg gerne indholdet.


Det er muligt at søge kommunal dækning af kurset iht. Servicelovens § 11, stk. 7:

Der kan søges om dækning af merudgifter til deltagelse i kurser for forældre og andre pårørende. Det kan dreje sig om kurser, der giver familien viden om senfølger af for tidlig fødsel, hvilken virkning det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå m.v.

 • § 11, stk. 7: dækning af udgifter ved deltagelse i kursus.
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
  Indsats givet efter § 11 kræver ingen forudgående § 50-undersøgelse eller handleplan efter § 140.

Det gælder ved en ansøgning om at beskrive den nedsatte funktionsevne, og hvordan den udfordrer barnet og familien. Det er altid godt at vedlægge udtalelser fra fagpersoner ved ansøgningen. Det kan være fra læge, sundhedsplejerske, fysioterapeut, pædagog, lærer eller andre.

Her finder du en skabelon til ansøgning.