Få viden og konkrete råd til at støtte de for tidligt fødte børns trivsel og udvikling

For tidligt fødte børn har umodne organer samt uudviklet hjerne og nervesystem ved fødslen.
Mange har vanskeligheder med mad, sprog, søvn, motorik, aktivitetsniveau, sanseintegration, koncentration og indlæring. Disse funktionsnedsættelser fører ofte også til sociale vanskeligheder. Desuden er børnenes følelsesliv oftest belastet af både traumer og vanskelighederne ved ikke at kunne det, som deres jævnaldrende kan.
En pædagogisk tilgang baseret på indsigt i følger af præmaturitet hjælper børnene til regulering af nervesystem og følelsesliv.
Og med en tidlig og tværfaglig indsats kan børnene hjælpes til et højere funktionsniveau på alle planer, så de kommer i god trivsel og udvikling. Dermed optimerer vi også deres indlæringsevner markant:
Når sanseintegration, motorik, psyke og følelsesliv er i balance, bedres søvn- og spisevaner samt sprogudvikling, sociale kompetencer, koncentration og indlæring signifikant.

Indhold:
 • Hvilke senfølger er typiske?
 • Hvad er årsagerne?
 • Hvordan hjælper vi børnene til trivsel, glæde, udvikling og indlæring?

Ved både foredrag, temadage og kurser kan jeg sætte fokus på specifikke underemner, som fx kost/spisning, pædagogik/samspil samt sundhedspleje.
Kontakt mig for nærmere aftale om foredrag, temadage og kurser. Du finder kontaktdata nederst på siden her.

Kursister siger:

Evaluering fra fagkursus i Oslo april 2018: Hvilken effekt vil dette få for din jobb?

 • Mer kunnskap og kompetanse ift. premature barn. Mye viktig og nyttig info.
 • Øke kompetansen på å formidle til andre fagpersonell samt samarbeid med foreldre.
 • Mer fokus på sansemotorikk i veiledning av foreldre/barnehage. Jeg har fått større forståelse for bakgrunnen til de premature barns vansker.
 • Mer trygghet og kunnskap i møte med premature barn. Også overførbart generelt i møte med barn.
 • Møte premature barn og foreldre der, de er, og har mer forståelse for sin hverdag.
 • Styrke helhetlig tenkning rundt de utfordringer, som barna har. Større fokus på fødselsprosessen og tindslinje. Årsak-sammenheng.
 • Veldig relevant og kan hjelpe mye i praksissen.
 • Vil kunne møte både barn og foreldre på en ny måte med mer faglig tyngde og trygghet.
 • Fikk mye konkret å jobbe med, ex på øvelser og tilnærminger.
 • Ha fått mye mer forståelse for, hva det kan bety å være for tidlig født. Har fått forståelse og tips for, hva man bl.a. skal/kan se efter.

I Danmark fødes årligt godt 4.000 børn for tidligt, hvilket svarer til omkring 7 % af det samlede fødselstal.
Der er i Danmark ca. 75.000 for tidligt fødte børn og unge under 18 år.