Følger af for tidlig fødsel kan afhjælpes


I denne artikel kan du læse om, hvorfor og hvordan de præmature børn forstyrres i den tidlige udvikling, hvilken betydning det har på sigt, og ikke mindst hvad vi kan gøre for at oprette balance i deres nervesystem og følelsesliv.


Igennem de seneste to årtier har jeg sat fokus på de præmature børns typiske senfølger, som kan forstyrre deres udvikling og livskvalitet op igennem hele barndommen.
Alligevel har vi det danske social-, sundheds- og skolesystem endnu ikke opnået en overordnet anerkendelse af, at for tidligt fødte børn næsten altid har senfølger i form af et ubalanceret sanseapparat og et følelsesliv, der er belastet af tidlige traumer.
Det kan bl.a. påvirke børnenes trivsel og selvværdsfølelse, det sociale samspil, koncentrationen og indlæringen. Det er oftest gråzonebørn, der falder mellem to stole i det opfølgende system. Især når børnene kun er født 4-6 uger før termin.
Nogle af de for tidligt fødte børn bliver efter nogle år udredt i børnepsykiatrien med det formål at få en diagnose, fordi forældre, institution og skole ikke kan se andre muligheder for at opnå de bevillinger af støtte, de mener, barnet har behov for.
Men er det virkelig nødvendigt og hensigtsmæssigt?
Når vi forstår sammenhængen mellem den tidlige påvirkning af børnenes nervesystem/følelsesliv og deres typiske udfordringer med trivsel og udvikling, har vi nøglen til optimal støtte og opbygning.

Læs mere her.