Er du voksen for tidligt født?

Og føler du ikke altid, du er som de andre og passer ind i samfundet?


Så vil jeg gerne dele en beretning med dig.
Den handler om meget for tidligt fødte mænd og kvinder mellem 18 og 30 år. Faktisk handler den mest om én af dem – Frederik. Men da der er mange fælles træk i de unge menneskers oplevelser af og i livet, har beretningen både en subjektiv og en objektiv karakter.

Jeg har over en længere periode sparret med og coachet 27-årige Frederik, der er født i uge 28.
Han er den mest elskelige, dybe, interessante, reflekterende mand med en god intelligens, masser af idérigdom og stor frihedstrang.
Alligevel har han i mange år haft det svært i sit indre liv, og det har naturligvis smittet af på det sociale og det ydre liv.
Han har haft drømme om erhverv, som han ikke kunne studere til, fordi han gennem hele sin skolegang har kæmpet med senfølger af sin for tidlige fødsel i form af koncentrationsbesvær, et svækket samsyn og en nedsat lydbearbejdningsevne. Det har hæmmet hans intelligenspotentiale i at komme til fuld udfoldelse og besværliggjort indlæringen, hvilket har medført en følelse af ikke at være god nok og dygtig nok. Den følelse blev bestyrket af et karaktergennemsnit, der ikke gav adgang til de uddannelser, han drømte om.

Talenterne er åbenlyse, og idéerne bobler
Men i løbet af vores proces fandt Frederik ud af, at han faktisk slet ikke ønskede at tage en konform højere uddannelse. Når han tidligere havde drømt om det, var det fordi, han gennem den præstation gerne ville føle, at han kunne noget, og han var noget. Følelser, han aldrig rigtig havde haft.
Efterhånden som hans selvindsigt er blevet dybere, er det blevet klart for ham, at han har en usædvanligt stor frihedstrang, er fantastisk god til at få idéer og har stor lyst til og mod på at føre sine idéer ud i livet. Hans idéer er baseret på håndværk ud fra den tømreruddannelse, han er lige ved at afslutte. Idéerne er konkrete, konstruktive og unikke. Og ikke nok med det; i alle hans idéer medtænker han muligheden for, at projekterne kan omfatte unge mennesker, der har været udfordrede i livet og ikke har fået en chance for at lande på deres rette hylde og dermed trives, blomstre og gøre en forskel.
Der er masser af fremtid i Frederiks idéer. De er i tidens ånd og vil være med til at gøre verden bedre. Ud over det sociale element medtænker han også natur, bæredygtighed, minimalisme og fællesskab.
Han har allerede taget det første initiativ ved at slå sig sammen med en anden kommende tømrer og udføre småopgaver for private. På den måde høster han værdifuld erfaring, han kan bruge, når det for alvor går løs med hans projekter.

Fri for første gang
Jeg bliver varm om hjertet hver gang, jeg taler med Frederik. Af at opleve hvor godt et menneske, han er. Og af at få øje på hans store kvaliteter og kompetencer, som ikke tidligere har kunnet komme til udfoldelse på grund af benspænd fra et konformt og forældet skolesystem.
Lige om lidt, når han afslutter sin tømreruddannelse, er han for første gang fri. Han skal ikke længere passe ind i normer, kasser og systemer. Han kan samarbejde på kryds og tværs med fuld frihed til at føre sine idéer ud i livet med stor begejstring og passion, og han kan opleve at gøre en positiv forskel. At være passioneret om noget er en af de vigtigste forudsætninger for at trives og leve et godt liv. At have nære, kærlige relationer og et godt helbred er naturligvis lige så vigtigt. Det ene influerer på det andet: Når man som menneske har fundet og udlever sin passion, udskiller man flere såkaldte ”velværehormoner”, og man får nemmere ved at skabe gode relationer. Det har samlet set en positiv effekt på helbredet.

Modelfoto

Selvværdet må bygges op i det voksne liv
Jeg oplever, at Frederik har fundet sig selv efter de mange, lange og udfordrende omveje og snerrende bånd, som skole- og uddannelsessystemet har repræsenteret for ham. Det er fantastisk at være vidne til.
Mange andre unge for tidligt fødte, som jeg har haft forløb med gennem årene, har haft tilsvarende svært ved at leve op til skolens og samfundets til tider rigide krav og rammer. De har lige som Frederik hver og én haft gode kompetencer, men bare ikke af den slags, der blev respekteret og anerkendt som værende vigtige. De har derfor mistrivedes på flere områder og har måttet bruge mange år på og veje til at opbygge et godt selvværd og finde deres vej i livet.

Vejen fra tilpasset til blomstrende individ
Som ung voksen bliver man typisk mere og mere bevidst om, at det slet ikke er så super vigtigt at være som de andre og prøve at passe ind dér, hvor man ikke føler sig hjemme. Man kan så begynde at se indad for at finde ud af, hvem man i virkeligheden er.
Alle er unikke. Alle har noget helt særligt at bidrage med til verden. Det gælder om at afdække det, at tro på det og at turde følge sine drømme og mål.

Håb for de kommende generationer
En glædelig situation er, at skole- og uddannelsessystemet er i opbrud og i gang med at blive genopbygget på et nyt og meget mere humant, rummende, individtilpasset, fornuftigt samt nutids- og fremtidsbaseret grundlag. Det giver masser af håb for de kommende generationer.

Jeg håber, at du som for tidligt født voksen har haft glæde af at læse beretningen her og måske har følt noget genkendelse.
Har du brug for coaching og sparring for at få udlevet dine drømme og få dit liv på skinner, vil jeg meget gerne tage på den rejse sammen med dig.
Du kan skrive et par ord til
mail@jonnajepsen.dk.