Bliver dit barn nemt stresset og overstimuleret?


Så er det en god idé at se nærmere på de primitive reflekser og sansemotorikken som sådan.
Et spædbarn har primitive reflekser, som beskytter det mod potentielle farer som fx høje lyde, hurtige bevægelser eller uventede berøringer. Det vil altså sige, at barnet reagerer på disse sanseindtryk ved fx at spjætte eller at række armene frem. Det er en ufrivillig motorisk respons.
Spædbarnet har brug for de primitive reflekser, fordi hjernen endnu ikke er udviklet til, at barnet selv kan bearbejde sanseindtryk og kontrollere sine rektioner.
Efter 1-års alderen har barnet ikke længere brug for reflekserne, og de integreres i de øvrige hjernefunktioner. Men er barnets nervesystem underudviklet eller fejlstimuleret, integreres de primitive reflekser ikke. Så vil barnet meget nemt blive overstimuleret, og hjernen vil reagere på alle input – også dem, som den i forhold til barnets alder ikke skulle reagere på; de høje lyde, hurtige bevægelser og uventede berøringer.
Uintegrerede reflekser kan forsinke barnets udvikling og give problemer med indlæring. Derfor er det vigtigt at sansestimulere, så reflekserne bliver integreret.

Læs mere her.