At hjælpe børn ved at se bag symptomerne
Efter denne bog udkom, blev der bragt en artikel om den i Dansk Præmatur Forenings medlemsblad “Livsbladet”.
Artiklen giver en rigtig fin beskrivelse af, hvordan vi ved at se bag symptomerne kan hjælpe børn, der ikke trives optimalt.
Bogens kapitel om selvværd/selvtillid er bragt i sin fulde længde, og netop det emne oplever jeg i mit daglige , at mange forældre gerne vil have dybere indsigt i. Ja, og fagpersoner for den sags skyld også.

Uddrag fra kapitlet om selvværd/selvtillid:
Selvværd fører til selvtillid, fordi selvværdet har en afsmittende effekt på selvtilliden. Men det forholder sig ikke omvendt. Selvtillid fører ikke til selvværd. Præstationer giver ikke følelsen af at være noget særligt, men bare at kunne noget særligt.
Dog øger det selvværdet at føle, at der er brug for én – at man kan gøre en
positiv forskel. Det kan bare være ved at bidrage til hjemmets daglige gøremål,
men også i større målestok ved at finde sit kald.

Læs hele artiklen her.
God fornøjelse :-)


Her kan du læse atiklen “For tidligt fødte børn risikerer at blive fejldiagnoseret til skade for deres udvikling”, publiceret i dagbladet “Folkeskolen”.