Bag om ADHD: Kasper har udviklet sig enormt


Som det har været hyppigt omtalt i pressen, henvises voldsomt mange børn og unge til psykologisk og psykiatrisk udredning, fordi de har vanskeligheder i form af koncentrationsbesvær, uro, hyperaktivitet, impulsstyring, depressiv tilstand, angst, indesluttethed, lavt selvværd, samspilsproblemer m.m. Mange af disse børn får diagnoser og bliver henvist til psykofarmaka og specialundervisning.
Men det er muligt at afhjælpe de grundlæggende årsager til børnenes mistrivsel. For der er altid bagvedliggende årsager.

Læs her , hvordan Kasper blev hjulpet til et liv i glæde, trivsel og udvikling efter først at have fået en ADHD-diagnose og være medicineret.