Forholdsregler ved genåbning for personlige fysiske konsultationer den 20.04.2020

  • Har du eller dine nærmeste symptomer på Covid-19 og/eller et svækket immunforsvar, må vi vente med en fysisk konsultation, til smitterisikoen er drevet over. Vi kan i stedet afholde digitale konsultationer.
  • Her er rigelig plads til, at vi kan overholde kravet om maks. 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal og god afstand mellem os, selv om vi er 3-4 personer. Vi kan også være udendørs, når vejret tillader det.
  • Jeg overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Her er vand og sæbe samt håndsprit tilgængeligt umiddelbart inden for indgangen. Der er rene håndklæder til rådighed. Når jeg hænger dem op, og når jeg fremsætter service, har jeg engangshandsker på. Dørhåndtag, stole, bordflader, gelænder og toilet afsprittes inden hver konsultation.