indsigt, viden og gode råd til skolegang for præmature børn

/
For tidligt fødte børn kan udvikle sig positivt og få en god skolegang. Det kræver dog oftest opmærksomhed og indsats.

Vi kan hjælpe unge af med deres angst

/
Det er voldsomt ødelæggende for livskvaliteten at lide af angst. Det fylder alt. Men det er muligt at slippe af med.

Gode konkrete råd til at håndtere et udadreagerende barn

/
Læs her hvordan du med 4 konkrete trin kan håndtere situationen. Og hvordan du overordnet kan hjælpe dit barn.

Belønningssystemer kan gøre mere skade end gavn

/
Tidligere tiders børneopdragelse var baseret på straf og belønning. Den gang vidste man ikke bedre.

For meget skærmtid påvirker børns hjerner

/
Når belønningsmekanismen bliver overaktiveret, oplever barnet et behov for mere og mere spille- og skærmstimulering.

En del præmature børn får diagnoser - lad os sætte ADHD-børnene fri

/
Der har de seneste år været en enorm stigning i antallet af børn og unge, som har fået en ADHD- eller ADD-diagnose.

Inklusion af for tidligt fødte børn i dagtilbud

/
Det kan bestemt lade sig gøre at inkludere (de fleste) for tidligt fødte – men man skal vide en del om dem

For tidligt født: jeg vil gerne, men jeg kan ikke

/
Når et barn fødes for tidligt, udsættes nervesystem/hjerne for voldsomme belastninger.

Følelsesmæssige følger af for tidlig fødsel

/
Historien her illustrerer det, som psykologisk forskning og teori beskriver: at tidligt oplevede traumer huskes af underbevidstheden, og at de altså ikke forsvinder af sig selv.

Bliver dit barn nemt stresset og overstimuleret?

/
Så er det en god idé at se nærmere på de primitive reflekser og sansemotorikken som sådan.